Hvad er privat pasningsordning

Alle private pasningsordningen skal godkendes af den kommune som de modtager børn fra.

Jeg er godkendt af lejre kommune til at have 5 børn. (Jeg kan godt modtage børn fra andre kommuner)

Lejre kommune fører tilsyn 6 gange om året. 1 sikkerhed og hygiejne tilsyn, 1 uanmeldt og resten anmeldt.

Det er den samme pædagog der kommer fra kommunen så hun kan følge børnenes trivsel og udvikling

Der tilbydes ikke gæste pasning og tages ikke imod gæstebørn.

Den private børnepasser bestemmer selv sin hverdag. Om vi skal på tur eller lege i haven. Fordelen er, at jeg kan planlægge dagen efter min børne gruppes behov.

Den private børnepasser og forældrene vælger hinanden. Der skal indgås en kontrakt mellem børnepasser og forældre. Og der skal skrives ansøgning om tilskud til kommunen.

I som forældre betaler direkte til os og modtager et tilskud fra kommunen

HUSK at hvis man ønsker privat pasningsordning, SKAL barnet være skrevet op til en af kommunens pladser via pladsanvisningen.